Er Kışla ve Yemekhane Binası

Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı 2000 Kişilik Er Kışla ve Er Yemekhane Binasının Yapılması işinin metraj ve yaklaşık maliyetinin çıkarılması.
Görsel gizlilik nedeniyle yüklenememiştir.